Evrim Nedir?

Evrim Nedir? Evrim Nedir?, canlı türlerinin belirli bir zamandan sonra yani nesilden nesile kalıtsal değişiklikler olarak ilk doğdugu halinden farklı özellikler göstermesi sürecidir. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandırılır. Evrim, modern biyolojinin temel taşıdır. Bu teoriye göre hayvanlar, bitkiler ve Dünya’daki diğer tüm […]